Institut zdravotních a sociálních služeb

SIS Menu


4. mezinárodní konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

4. International conference – Social and health services applied in the integration of socially and medically disadvantaged
4. International conference – Social and health services applied in the integration of socially and medically disadvantaged

         Dne 9. 4. 2015 se na International ART CAMPUS Prague, s.r.o. uskutečnil 4. ročník mezinárodní vědecké konference pod názvem Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných. Celá společnost si je v současné době vědoma potřebnosti a důležitosti sociálních a zdravotních služeb, které jsou dostupné pro všechny občany v České republice. Samotné sociální služby jak uvádí O. Matoušek s kolektivem (2011), jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby proto zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupinu, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství. Z těchto zmíněných skutečností bylo setkání koncipováno a odvíjelo se i vědecké zasedání celé konference.

         Uvítání účastníků konference a zahájení jednání se ujal MUDr. Miroslav Doležal, kancléř IACP, s.r.o. Vědecký program začal plenárním zasedáním, které moderovala doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Se svými příspěvky vystoupili: doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. a Mgr. Bibiana Ondrejková  s příspěvkem Zvyšování kompetence sociálního kurátora v prospěch sociálně znevýhodněných; Ing. Oldřich Knaifl, CSc. s Creating Shared Value;  Irina A. Nikolaeva se Social Responsibility in the Sky and on the Ground; Ing. Roman Krbata, PhD., přednesl příspěvek na téma Manažment ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov. Dopolední zasedání zakončila Mgr. Eva Baudyšová s příspěvkem Motivace pracovníků kardiocentra. 

         Odpolední jednání 1. sekce moderoval prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., 2. sekci vedl doc. PhDr. Karel Preuss, CSc. Přednesené příspěvky byly věnovány jednak akademické sféře oblasti sociálních a zdravotních služeb, ale i poskytování těchto služeb v praxi. Přednesené referáty byly vždy doplněny diskuzí. Závěrem je možné poděkovat participantům za aktivní účast a těšit se na příští setkání v roce 2016.  

Vědecký program konference Dopolední jednání moderovala doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.        10:00 – 12:30

Přednášející Příspěvek
 doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel,  PhD., mim. prof., Mgr. Bibiana Ondrejková Zvyšování kompetence sociálního kurátora v prospěch sociálně znevýhodněných
Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Creating Shared Value
Irina A. Nikolaeva Social Responsibility in the Sky and on the Ground
Ing. Roman Krbata, PhD. Manažment ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov
MUDr. Vladimír Masaryk, PhD.,doc. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. Bezdomovec v zdravotníckom zariadení

  Odpolední jednání 1. sekce moderoval prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  14:00 – 17:30

Přednášející Příspěvek
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. Sociálne služby v systéme pomoci seniorom pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií
doc. MUDr. František Dorko, CSc., MUDr. Ján Tokarčík;PhDr. Martina Tokarčíková Osobní asistence – jedna z forem začlenění do společnosti
PhDr. Dagmar Štiavnická, DiS. Kvalita života a sociálny rozvoj znevýhodnených osôb v období sénia
doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.;doc. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. Socializácia a adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
PhDr. Peter Slovák, PhD. Percepcia odbornej prípravy v oblasti sociálnych služieb a sociálnej práce
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. Oneiro-arteterapeutický program v praxi – prvé experimentálne skúsenosti
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Fenomén multikulturalismu při poskytování sociálních a zdravotních služeb
PhDr. Angelika Dudžáková, MPH Poskytovanie prvej pomoci v kontexte disponibility pracovníka sociálnych služieb

Odpolední jednání 2. sekce moderoval doc. PhDr. Karel Preuss, CSc.         14:00 – 17:30                                                                                                                                                       

Přednášející Příspěvek
Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. Nové trendy a možnosti v oblasti řízení sociálních a zdravotních služeb
Mgr. Mária Gräffingerová Krízový manažment a manažment rizika v zariadeniach sociálnych služieb
Ing. Jaromír Řezáč Sociální stát, sociální ekonomika a sociální podnikání – atributy podpory začleňování znevýhodněných osob na trhu práce
doc. PhDr. Karel Preuss, CSc. Možnosti a omezení multikulturního přístupu
Mgr. et Bc. Jan Jiří Buchta Strategie fyzicky handicapova­ných studentů při volbě mezi vzděláním na školách při Jedlič­kově ústavu a běžných školách
PhDr. Lucia Cintulová Kvalita života rodiny s postihnutým dieťaťom
Mgr. Michal Garay Participácia občanov pri riešení problému sociálnych služieb (obec Veľká Lúka)
Mgr. Eva Baudyšová Motivace pracovníků kardiocentra
Mgr. Silvia Kozoňová Pracovné možnosti zdravotnej sestry zo Slovenska v Rakúsku
Ing. David Mareš, Ph.D., MBA Kalkulace zdravotní služby
PhDr. Monika Stojáková, doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Pracovná schopnosť a starnutie

Závěr konference: 17:30

Děkujeme všem návštěvníkům za účast a těšíme se na setkání v příštím roce

Nahoru