Institut zdravotních a sociálních služeb

SIS Menu


I. ročník mezinárodní vědecké konference „Cyrilo-Metodské dni sociálnych služieb“

IKO_5153u

Konference se konala dne 5. února 2015 na Fakultě sociálnych vied UCM v Trnave  (Slovenská republika). Spolupořadatelem byl International ART CAMPUS Prague, zastoupen ve vědeckém výboru konference rektorem doc. Mgr. Petrem Kaňkou a doc. RNDr. Jaroslavou Pavelkovou, CSc.

Konference byla svým zaměřením rozdělena na tři tematické okruhy, které byly věnovány: Sociálním službám; poradenství; managementu zdravotních a sociálních služeb; veřejnému zdravotnictví ve vztahu k sociálním službám.

Na plenárním zasedání konference vystoupili aktivně Ing. Oldřich Knaifl, CSc. a doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., s příspěvkem orientovaném na sociální zodpovědnost firem, nazvaným Corporate Social Responsibility of Companies. V odpoledním bloku věnovaném veřejnému zdravotnictví ve vztahu k sociálním službám, který moderovala doc. RNDr. J. Pavelková, CSc., vystoupil doc. PhDr. Karel Preuss, CSc., se svým příspěvkem na téma Strategic Management – Tool of Sustainable Quality Increasing in Health and Social Services.

Setkávání a konzultace na mezinárodní úrovni s odborníky – VŠ pedagogy – v řešené problematice konference je přínosem pro rozvoj, profilaci a invenci oboru Ekonomika a řízení zdravotních a sociálních služeb a navazování kontaktů pro další spolupráci. O spolupráci s IZSS projevili zájem především rektorka prof. Elžbieta Cipora z Univerzity Paňstwowa Wyžsza Szkola Zawodowa v Sanoku (PL) a prof. Tetiana Gruzieva, vedoucí katedry zdravotní péče a sociální medicíny na Bogomolets National Medical Univerzity v Kyjevě (Ukrajina).

 

Nahoru