Literární akademie

SIS Menu


Přijímací řízení

prijimaci_rizeni

Termíny pro odevzdání přihlášek

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016

(Termíny jsou rovnocenné. K jednotlivým termínům je potřeba podat přihlášku s předstihem alespoň pěti pracovních dnů.)

Organizace přijímacího řízení

(Přesný čas je vždy upřesněn v pozvánce zasílané uchazečům e-mailem.)

Jak přijímací řízení probíhá?

Přijímací řízení do všech oborů, stupňů i specializací má dvě části:

1. talentová (praktická) zkouška

Bakalářské studium

Magisterské studium

2. ústní pohovor

Pohovor nad uchazečovým seznamem knih české a světové beletrie, zhlédnutých filmů nebo divadelních představení. (Seznam je nutné přinést v tištěné formě. Pro uchazeče bakalářských programů min. 30 položek a magistry, 50 položek. Prosíme nekalkulovat, chceme Vás poznat.)

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří vykonají všechny části přijímací zkoušky a splní podmínky přijímacího řízení. O přijetí jednotlivých uchazečů rozhoduje rektor Literární akademie, který zašle písemné vyrozumění do 30 dnů od konání zkoušek. Předběžná informace o výsledku zkoušek je zveřejněna na webu LA do dvou dnů od ukončení přijímacího řízení.

Přihláška ke studiu

 

Nejbližší den otevřených dveří: 16. 4. 2015

 

 

Nahoru