Literární akademie

SIS Menu


Studijní programy

V rámci akreditovaných studijních programů Literární tvorba a Mediální tvorba nabízíme jako jediná vysoká škola
v České republice tyto studijní obory:

uchazeci

Bakalářský stupeň

3 roky studia

Navazující magisterský stupeň

2 roky studia

Nahoru